Motivační dopis - vzor

vzor

Motivační dopis - vzor

Vzor motivačního dopisu je užitečnou pomůckou při hledání práce. Dříve nám při podávání žádosti o pracovní místo stačil životopis, dnes je na většině míst vyžadován i průvodní dopis k životopisu.

Ti, kteří se s podobným požadavkem dosud nesetkali, mohou být zaskočeni. Avšak ani pro ostatní mnohdy není napsání požadovaného dopisu jednoduché.

Požadavek motivačního dopisu k nám přišel z anglofonních zemí. Životopis je sice stále důležitý, ale kvalifikace i jazykové dovednosti populace se neustále zvyšují. Bylo tedy potřeba zavést nový nástroj k odlišení těch, kteří budou přizváni na pracovní pohovor.

V motivačním dopise uchazeči uvádějí své dosavadní zkušenosti, které mají vazbu na požadované místo. Mimo to píší, proč by měli být pro zaměstnavatele vhodnými kandidáty. Tato kritéria dávají budoucímu zaměstnavateli větší míru jistoty, že absolvent nebo zkušený uchazeč má o danou pozici opravdu zájem a ví, co se od něj čeká. Neplýtvá tedy svým časem, protože na pohovor jsou pozváni pouze ti, kteří výše uvedené dají v dopise jasně najevo. Odpadnou uchazeči, kteří prostě jen posílají životopis na všechny strany, ale nemají skutečný zájem o danou práci, pouze chtějí být "někde" zaměstnaní.

Před podáním žádosti o místo by si každý měl prostudovat co nejvíce informací o osloveném zaměstnavateli a tyto informace zúročit v motivačním dopise. Pro inspiraci lze na internetu nalézt nejeden jeho vzor. Vzory si prohlédněte, abyste dodrželi požadovanou formu, ale snažte se být originální a vhodně zaujmout.